Gwarancja

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.